Home
» Egypte
» Schotland
» Istanbul
» Oostenrijk
Op maat reizen
Reisverzekering
Algemene voorwaarden
Privacy verklaring
Boeken
S&S-reizen
Contact

Overheek 2 - 6343 PC - Klimmen - NL - info@sens-reizen.nl

Privacyverklaring

Als u gebruik maakt van de diensten die S&S-reizen aanbiedt, dan worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt. Omdat wij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk vinden worden deze zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Doeleinden van verwerking 
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
- het voorbereiden en uitvoeren van de door u geboekte reizen en/of onderdelen daarvan;
- het aanvragen en afsluiten van verzekeringsproducten;
- het versturen van nieuwsbrieven;
- het versturen van reisbrochures en promotiemateriaal.

Gebruik van persoonsgegevens
Omdat u gebruik wilt maken van onze diensten laat u gegevens bij ons achter.
Dat kunnen persoonsgegevens zijn. 
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft en zullen deze niet voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven genoemd, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. 

Ten behoeve van de genoemde doeleinden kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:
 
- Voornaam
- Achternaam
- Familienaam partner
- Geboortedatum/geboorteplaats
- Geslacht
- Adres
- Postcode en Woonplaats
- Telefoon
- E-mailadres
- Nationaliteit
- ID-gegevens
- Reisverzekeringsgegevens

Rechtsgrond(en) voor de verwerking 
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en S&S-reizen.De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. 

Categorieën van ontvangers/ verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Een gedeelte van de in deze privacyverklaring genoemde gegevens worden gedeeld met vliegtuigmaatschappijen, busmaatschappijen, hotels en andere personen/bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 
 
Inzage, rectificatie of verwijderen van uw gegevens 
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt een dergelijk verzoek richten aan ons via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen. 
 
Klachtrecht 
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om uw vertrouwen te herwinnen. 
U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw tip doorgeven. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Doorgifte aan derde landen 
De in deze privacyverklaring genoemde gegevens worden gedeeltelijk doorgegeven en verwerkt aan en in de bestemmingen waar u geboekt heeft. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens zijn:
 
S&S-reizen
Overheek 2 
6343 PC Voerendaal
E: info@sens-reizen.nl
I: www.sens-reizen.nl