Calimiteitenfonds

S&S-Reizen (KvK 14090129) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. 

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: 

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. 

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

www.calamiteitenfonds.nl

GGTO

Garantiefonds GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien de touroperator failliet zou gaan. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op lokatie. Bovendien garandeert Garantiefonds GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van een faillissement, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 9 per reiziger in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

www.stichting-ggto.nl/html/Welkom.asp

Reisverzekering

Als reisorganisatie gaan we er van uit dat u zowel een adequate annuleringsverzekering als een reisverzekering (verplicht conform onze algemene reisvoorwaarden) heeft afgesloten. Een annuleringsverzekering is niet alleen vooraf, maar ook tijdens de reis bij onverhoopt afbreken van belang. U dient er (in het bijzonder bij een doorlopende reisverzekering) op te letten dat u een reisverzekering met voldoende dekking gebruikt. Adequate reis- en annuleringsverzekeringen zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Conform de reisvoorwaarden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade waarvoor aanspraak zou bestaan uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. Bij verzuim verzekerd te zijn kunt u dergelijke schade niet op ons verhalen. 

S&S-reizen biedt u in samenwerking met Allianz Assistance een goede annulerings- en reisverzekering aan. Bij elke vakantie loopt u het risico dat dingen anders gaan dan verwacht. Verlies of diefstal van uw camera, beschadiging van de bagage, geneeskundige of medische hulp nodig; het kan ons allemaal overkomen. Ook kan het zijn dat uw reis helemaal niet door kan gaan. Met een verzekering van Allianz Assistance hoeft u zich hierover geen zorgen te maken. Allianz Assistance is één van de bekendste aanbieders van reis- en annuleringsverzekeringen. Het afsluiten van de verzekeringen bij S&S-reizen bevordert bovendien een snelle afwikkeling en adequate actie bij calamiteiten op de plaats van bestemming.

Kortlopende reisverzekering
Allianz Assistance kent de volgende reissverzekeringspaketten:

 • Basis: SOS hulpverlening en keuze bagageverzekering voor €1.500 of € 3.500;
 • Uitgebreid: SOS hulpverlening, keuze bagageverzekering voor €1.500 of € 3.500 en medische kosten;
 • Compleet:  SOS hulpverlening, keuze bagageverzekering voor €3.500 of € 5.000 en medische kosten en ongevallen.

 • Basis: € 1.500 / € 1,46 (Europese Unie) / € 2,28 (Wereld excl. VS en Canada) / € 2,91 (Wereld  incl. VS en Canada)
 • Basis: € 3.500 / € 1,66 (Europese Unie) / € 2,48 (Wereld excl. VS en Canada)/ € 3,11 (Wereld  incl. VS en Canada)
 • Uitgebreid: € 1.500 / € 1,71 (Europese Unie) / € 2,63 (Wereld excl. VS en Canada)/ € 3,51 (Wereld  incl. VS en Canada)
 • Uitgebreid: € 3.500 / € 1,91 (Europese Unie) / € 2,83 (Wereld excl. VS en Canada)/ € 3,71 (Wereld  incl. VS en Canada)
 • Compleet: € 3.500 / € 2,01 (Europese Unie) / € 2,93 (Wereld excl. VS en Canada) / € 3,81 (Wereld  incl. VS en Canada)
 • Compleet: € 5.000 / € 2,71 (Europese Unie) / € 3,63 (Wereld excl. VS en Canada) / € 4,51 (Wereld  incl. VS en Canada)

De genoemde premiebedragen zijn per persoon per dag inclusief assurantiebelasting en poliskosten.

Kortlopende annuleringsverzekering
U kunt deze verzekering afsluiten als een losse annuleringsverzekering of in combinatie met een reisverzekering (als bij de reisverzekering ook medische kosten worden meeverzekerd). Afsluiten van een annuleringsverzekering dient binnen 14 dagen na de datum van boeking te gebeuren.

Allianz Assistance kent twee soorten annuleringsverzekeringen:

 • Standaard: u krijgt de volledige reissom terug als u voor vertrek moet annuleren vanwege een gebeurtenis die in de verzekeringsvoorwaarden genoemd staat. Is de reis al gestart dan krijgt u de niet gebruikte dagen vergoed;
 • Allrisk: u krijgt de volledige reissom terug al u moet annuleren vanwege een gebeurtenis die niet in de verzekeringsvoorwaarden genoemd staat. Is de reis al gestart dan krijgt u de niet gebruikte dagen vergoed. Er geldt wel een eigen risico van 25% van de annuleringskosten. 

Annuleringsverzekering: premie
Standaard: 7,14%
All risk: 9,08%

De premie is een percentage over de totale reissom inclusief assurantiebelasting en poliskosten.
 

Reisvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen de relatie tussen S&S Reizen en onze klanten met betrekking tot het boeken van reizen, het gebruik van onze diensten en het gebruik van onze website.

S&S reizen - reisvoorwaarden.pdf 1.6 MB

Privacyverklaring

Als u gebruik maakt van de diensten die S&S-reizen aanbiedt, dan worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt. Omdat wij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk vinden worden deze zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Doeleinden van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
- het voorbereiden en uitvoeren van de door u geboekte reizen en/of onderdelen daarvan;
- het aanvragen en afsluiten van verzekeringsproducten;
- het versturen van nieuwsbrieven;
- het versturen van reisbrochures en promotiemateriaal.

Gebruik van persoonsgegevens
Omdat u gebruik wilt maken van onze diensten laat u gegevens bij ons achter. 
Dat kunnen persoonsgegevens zijn. 
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft en zullen deze niet voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven genoemd, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. 

Ten behoeve van de genoemde doeleinden kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:
 
- Voornaam
- Achternaam
- Familienaam partner
- Geboortedatum/geboorteplaats
- Geslacht
- Adres
- Postcode en Woonplaats
- Telefoon
- E-mailadres
- Nationaliteit
- ID-gegevens
- Reisverzekeringsgegevens

Rechtsgrond(en) voor de verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en S&S-reizen.De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. 

Categorieën van ontvangers/ verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Een gedeelte van de in deze privacyverklaring genoemde gegevens worden gedeeld met vliegtuigmaatschappijen, busmaatschappijen, hotels en andere personen/bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, rectificatie of verwijderen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt een dergelijk verzoek richten aan ons via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.
 
Klachtrecht
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om uw vertrouwen te herwinnen.
U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw tip doorgeven. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Doorgifte aan derde landen
De in deze privacyverklaring genoemde gegevens worden gedeeltelijk doorgegeven en verwerkt aan en in de bestemmingen waar u geboekt heeft.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens zijn:

S&S-reizen
Overheek 2
6343 PC Voerendaal
E: info@sens-reizen.nl
I: www.sens-reizen.nl 

Contact

S&S-reizen een kleine reisorganisator met als thuisbasis het Zuid-Limburgse Voerendaal.

Overheek 2
6343 PC Klimmen
m. 06-10921545 (Jos Sijstermans) / 06-29035851 (Rick Steijns)

e-mail: info@sens-reizen.nl
webadres: www.sens-reizen.nl

K.v.K.- Zuid-Limburg inschrijfnummer: 14090129
BTW-nummer: NL8159.83.372.B01
IBAN: NL81 RABO 012.48.49.431
BIC: RABONL2U

Telefonisch contact
Graag staan wij u te woord om al uw vragen te beantwoorden en uw reserveringen aan te nemen.
U kunt ons bereiken op de hierboven genoemde telefoonnummers.

Heeft u vragen?
Na het bekijken van deze site heeft u misschien nog vragen of twijfelt u tussen verschillende reizen en wilt u een goed advies. U kunt ons dan op bovengenoemde telefoonnummers bereiken of een e-mail sturen naar info@sens-reizen.nl. Binnen twee werkdagen ontvangt u van ons bericht.